Rotterdam

verhuizen en vestigen

Verhuizen naar Rotterdam

 

Bij een verhuizing naar de gemeente moet u binnen 5 dagen uw nieuwe woonadres aangeven dan wel doorgeven bij de gemeente Rotterdam.

 

In welke situaties gebruikt u het?

Iedereen die verhuist binnen de gemeente Rotterdam is verplicht hiervan binnen 5 dagen na de verhuizing persoonlijk of schriftelijk aangifte te doen bij de gemeente Rotterdam. De gemeente ontleent de datum van verhuizing aan de aangifte. De dag waarop de aangifte in eerste instantie is ontvangen geldt als datum van verhuizing, tenzij die datum in de toekomst ligt.

 

Hoe kunt u aangifte doen?

 

Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar:
Publiekszaken Rotterdam
"Verhuizen"
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam.

 

Aangifte kan gedaan worden door:

 

Welke gegevens moet u leveren?


U kunt de gemeente Rotterdam toestemming geven om de verhuurder te informeren over uw verhuizing. Dan is legitimatie voldoende, en bij inwoning tevens de toestemmingsverklaring van degene bij wie u inwoont.
Als u geen toestemming geeft, kan de gemeente niet de rechtmatigheid van uw aanvraag bepalen en moet u bij een huurwoning aanvullende bewijsdocumenten overleggen:Gaat u wonen in een gebied waar u een huisvestingsvergunning nodig heeft, dan gelden er andere regels. Informatie hierover kunt u vinden onder het kopje 'Gerelateerde producten' door te klikken op Huisvestingsvergunning.
Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u contact opnemen met Publiekszaken Rotterdam: 0800-1545.